2021-11-30 20:07 втор­ник, Аш­ха­бад // се­го­дня на сайт за­ш­ли 822 по­се­ти­те­лей // вче­ра бы­ло 951 // с по­не­дель­ни­ка 1.773 // с на­ча­ла ме­ся­ца 27.821 // с на­ча­ла го­да 306.599 // в сре­д­нем за день 918 уни­каль­ных по­се­ти­те­лей.