2019-11-20 … 12-13 › …özüne degişli bolan ýaşaýyş jaýlarynyň suw gyzdyryjy gazanlary ýerleşýän jaýynyň enjamlaryna abatlaýyş işlerini geçirmek boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär
ПОКАЗАНО НЕ ВСЁ. АВТОРИ­ЗУЙТЕСЬ НА САЙТЕ, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ БОЛЬШЕ.